Displaying 1 - 50 of 87
Command Rank Hlasovat Nainstalováno
vipw, vigr - edytuj plik haseł, grup lub ich wersji chronionych 1 000 000 0 0
apt-cache - query the APT cache 1 000 000 0 0
dpkg-distaddfile - dodaje wpisy do debian/files 1 000 000 0 0
sensible-editor, sensible-pager, sensible-browser - rozsądne edytowanie, przeglądanie plików i zasobów sieciowych 1 000 000 0 0
vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty 1 000 000 0 0
dpkg - menedżer pakietów Debiana 35 165 022 2 502 447
passwd - zmiana hasła użytkownika 43 157 631 2 501 956
adduser, addgroup - dodaje użytkownika lub grupę do systemu 54 158 273 2 499 963
mplayer - odtwarzacz filmów mencoder - enkoder (koder) filmów 1 408 32 950 929 668
mplayer - odtwarzacz filmów mencoder - enkoder (koder) filmów 2 010 5 083 518 336
mc - wizualny interpetator poleceń dla systemów Unixopodobnych 3 044 6 362 251 873
vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty 3 183 8 764 236 594
deborphan - wyszukiwanie pakietów osieroconych 4 103 4 179 138 050
xine - wolny odtwarzacz wideo 103 223 0 8
vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty 164 959 0 1
sg - execute command as different group ID 217 388 0 1
vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty 224 290 1 1
dpkg-trigger - program pomocniczy wyzwalaczy dla pakietów 1 000 000 0 0
pwconv, pwunconv, grpconv, grpunconv - convert to and from shadow passwords and groups 1 000 000 0 0
xxd - zrzut pliku do hex lub odwrotnie 1 000 000 0 0
dpkg-gencontrol - tworzy pliki kontrolne Debiana 1 000 000 0 0
chfn - change real user name and information 1 000 000 0 0
faillog - display faillog records or set login failure limits 1 000 000 0 0
sensible-editor, sensible-pager, sensible-browser - rozsądne edytowanie, przeglądanie plików i zasobów sieciowych 1 000 000 0 0
apropos - przeszukiwanie nazw i opisów stron podręcznika ekranowego 1 000 000 0 0
dpkg-scanpackages - tworzy pliki indeksowe Sources 1 000 000 0 0
orhaner - interfejs programu deborphan 1 000 000 0 0
lexgrog - przetwarza nagłówki stron podręcznika ekranowego 1 000 000 0 0
vipw, vigr - edytuj plik haseł, grup lub ich wersji chronionych 1 000 000 0 0
dpkg-buildpackage - buduje pakiety źródłowe lub binarne ze źródeł 1 000 000 0 0
grpck - verify integrity of group files 1 000 000 0 0
useradd - create a new user or update default new user information 1 000 000 0 0
apt-get - Narzędzie zarządzania pakietami APT -- interfejs linii poleceń 1 000 000 0 0
dpkg-vendor - odczytuje informację o twórcach dystrybucji 1 000 000 0 0
vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty 1 000 000 0 0
zsoelim - wypełnia żądania .so w wejściu roff 1 000 000 0 0
dpkg-genchanges - tworzy pliki .changes 1 000 000 0 0
chpasswd - wsadowa aktualizacja haseł użytkowników 1 000 000 0 0
deluser, delgroup - usuwa użytkownika lub grupę z systemu 1 000 000 0 0
gpasswd - administer /etc/group and /etc/gshadow 1 000 000 0 0
dpkg-shlibdeps - generowanie zależności podstawień współdzielonych bibliotek 1 000 000 0 0
man - interfejs stron podręcznika ekranowego 1 000 000 0 0
whatis - wyświetla opisy stron podręcznika systemowego 1 000 000 0 0
dpkg-deb - narzędzie obsługi plików archiwum Debiana (.deb) 1 000 000 0 0
pwconv, pwunconv, grpconv, grpunconv - convert to and from shadow passwords and groups 1 000 000 0 0
userdel - plik chroniony informacji o użytkownikach 1 000 000 0 0
apt-key - Narzędzie zarządzanie kluczami APT 1 000 000 0 0
editkeep - interfejs programu deborphan 1 000 000 0 0
vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty 1 000 000 0 0
accessdb - wyświetla zawartość bazy danych man-db w formacie czytelnym dla ludzi 1 000 000 0 0

Strony