Displaying 1 - 50 of 87
Command Rank Hlasovat Nainstalováno
dpkg-divert - nadpisywanie plików z pakietów 1 000 000 0 0
lastlog - wyświetla informacje o ostanim logowaniu dla wybranego lub wszystkich użytkowaników 1 000 000 0 0
pwconv, pwunconv, grpconv, grpunconv - convert to and from shadow passwords and groups 1 000 000 0 0
xxd - zrzut pliku do hex lub odwrotnie 1 000 000 0 0
gpasswd - administer /etc/group and /etc/gshadow 1 000 000 0 0
userdel - plik chroniony informacji o użytkownikach 1 000 000 0 0
apt-key - Narzędzie zarządzanie kluczami APT 1 000 000 0 0
dpkg - menedżer pakietów Debiana 35 165 022 2 502 447
passwd - zmiana hasła użytkownika 43 157 631 2 501 956
adduser, addgroup - dodaje użytkownika lub grupę do systemu 54 158 273 2 499 963
mplayer - odtwarzacz filmów mencoder - enkoder (koder) filmów 1 408 32 950 929 668
mplayer - odtwarzacz filmów mencoder - enkoder (koder) filmów 2 010 5 083 518 336
mc - wizualny interpetator poleceń dla systemów Unixopodobnych 3 044 6 362 251 873
vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty 3 183 8 764 236 594
deborphan - wyszukiwanie pakietów osieroconych 4 103 4 179 138 050
xine - wolny odtwarzacz wideo 103 223 0 8
vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty 164 959 0 1
sg - execute command as different group ID 217 388 0 1
vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty 224 290 1 1
dpkg-name - zmienia nazwy pakietów Debiana na pełne 1 000 000 0 0
newgrp - log in to a new group 1 000 000 0 0
vimdiff - edytuj dwie, trzy lub cztery wersje pliku w Vimie i zobacz różnice 1 000 000 0 0
install-docs - zarządzanie dokumentacją Debiana 1 000 000 0 0
update-alternatives - zarządzanie dowiązaniami symbolicznymi określającymi domyślne polecenia 1 000 000 0 0
apt-config - Program odpytywania konfiguracji APT 1 000 000 0 0
groupdel - delete a group 1 000 000 0 0
dpkg-statoverride - nadpisywanie właściciela i praw plików 1 000 000 0 0
pwconv, pwunconv, grpconv, grpunconv - convert to and from shadow passwords and groups 1 000 000 0 0
xine-remote - małe narzędzie do łączenia się z serwerem zdalnej kontroli xine. 1 000 000 0 0
manpath - określa ścieżkę przeszukiwania stron podręcznika ekranowego 1 000 000 0 0
vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty 1 000 000 0 0
catman - tworzy lub aktualizuje preformatowane strony podręcznika ekranowego 1 000 000 0 0
chage - zmiana informacji o terminie ważności hasła użytkownika 1 000 000 0 0
sensible-editor, sensible-pager, sensible-browser - rozsądne edytowanie, przeglądanie plików i zasobów sieciowych 1 000 000 0 0
expiry - sprawdzenie ważności i wymuszenie zmiany hasła 1 000 000 0 0
dpkg-parsechangelog - przetwarza pliki dzienników zmian Debiana 1 000 000 0 0
newusers - wsadowa aktualizacja i tworzenie nowych użytkowników 1 000 000 0 0
vimtutor - nauczyciel Vima 1 000 000 0 0
dpkg-architecture - ustawia i zwraca architekturę budowania pakietów. 1 000 000 0 0
update-passwd - bezpiecznie aktualizuj /etc/passwd, /etc/shadow i /etc/group 1 000 000 0 0
apt-extracttemplates - Narzędzie wyciągające z pakietów Debiana skrypty konfiguracyjne i szablony DebConf 1 000 000 0 0
groupmod - modyfikuj definicję grupy systemowej 1 000 000 0 0
dpkg-trigger - program pomocniczy wyzwalaczy dla pakietów 1 000 000 0 0
dpkg-gencontrol - tworzy pliki kontrolne Debiana 1 000 000 0 0
chfn - change real user name and information 1 000 000 0 0
sensible-editor, sensible-pager, sensible-browser - rozsądne edytowanie, przeglądanie plików i zasobów sieciowych 1 000 000 0 0
apropos - przeszukiwanie nazw i opisów stron podręcznika ekranowego 1 000 000 0 0
faillog - display faillog records or set login failure limits 1 000 000 0 0
dpkg-scanpackages - tworzy pliki indeksowe Sources 1 000 000 0 0
orhaner - interfejs programu deborphan 1 000 000 0 0

Strony