Displaying 1 - 50 of 128
Command Rank Hlasovat Nainstalováno
chgrp - mění skupinu vlastníků 1 000 000 0 0
time - změří čas vykonání příkazu nebo vypíše využití zdrojů 60 9 859 2 499 478
dd - konvertuje a kopíruje soubor 1 000 000 0 0
font2c - zapíše PostScript Type 0 nebo Type 1 font jako kód jazyka C 1 000 000 0 0
chmod - změní přístupová práva k souborům 1 000 000 0 0
bzip2, bunzip2 - komprimuje a dekomprimuje soubory, používá metodu blo kového třídění, v1.0.3 bzcat - dekomprimuje soubory do standardního výstupu (stdout) bzip2recover - získává data z poškozených bzip2 souborů 180 129 491 2 492 337
ssh-add - přidá identifikační klíč (identitu) do autentizačního agenta 1 000 000 0 0
tty - vypíše jméno speciálního souboru terminálu připojeného na stan dardní vstup 1 000 000 0 0
su - spustí shell pod jiným uživatelským a skupinovým ID 1 000 000 0 0
mv - přesunuje (přejmenovává) soubory 1 000 000 0 0
touch - mění časové údaje souborů 1 000 000 0 0
chown - mění souborům vlastníka a skupinu 1 000 000 0 0
dvipdf - Převede soubor z formátu TeX DVI na PDF za použití programů ghostscript a dvips 1 000 000 0 0
ps2pdf - převede PostScript na PDF pomocí programu ghostscript ps2pdf12 - převede PostScript na PDF 1.2 (Acrobat 3 a výše kompati bilní) pomocí programu ghostscript ps2pdf13 - převede PostScript na PDF 1.3 (Acrobat 4 a výše kompati bilní) pomocí programu 1 000 000 0 0
users - vypíše jména na tomto stroji právě přihlášených uživatelů 1 000 000 0 0
pf2afm - vytvoří soubor AFM ze souborů s Postscript fonty (PFB/PFA/PFM) použitím programu ghostscript 1 000 000 0 0
ldd - vytiskne závislosti na sdílených knihovnách 1 000 000 0 0
tload - grafické znázornění vytížení systému 1 000 000 0 0
wftopfa - převod fontu formátu Wadalab base font(.WFT) na formát Post script .PFA (nebo .PFB) pomocí programu ghostscript 1 000 000 0 0
uname - vypíše informace o systému 1 000 000 0 0
gslp - Formátuje a tiskne text za použití ghostscriptu gsbj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu BubbleJet za použití ghost scriptu gsdj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu DeskJet za použití ghost scriptu gsdj500 - Formátuje a tiskne text pro tiskár 1 000 000 0 0
sleep - čeká zadaný časový interval 1 000 000 0 0
ln - vytváří odkazy na soubory 1 000 000 0 0
skill, snice - posílá signál, nebo mění prioritu procesu 1 000 000 0 0
ps2ps, eps2eps - Ghostscript PostScript "distiller" 1 000 000 0 0
kill - posílá procesu signál 1 000 000 0 0
bzcmp, bzdiff - porovnávají dva soubory zkomprimované pomocí bzip2 1 000 000 0 0
logname - vypíše přihlašovací jméno uživatele 1 000 000 0 0
mkfifo - vytváří pojmenované roury FIFO 1 000 000 0 0
dir - vypíše obsah adresáře 1 000 000 0 0
chroot - provede příkaz nebo interaktivní shell se změněným kořenovým adresářem 1 000 000 0 0
hostname - nastaví nebo vypíše jméno systému 8 119 848 2 502 626
grep, egrep, fgrep - tiskne řádky, které odpovídají zadanému vzoru 20 158 929 2 502 582
at, batch, atq, atrm - umisťuje do fronty, zobrazuje či maže úlohy určené pro pozdější provedení 94 150 036 2 497 641
wget - neinteraktivní nástroj k stahování souborů 114 113 466 2 496 727
diff - najde rozdíly mezi dvěma soubory 858 3 920 1 639 438
deja-dup - manual page for deja-dup 22.0 2 439 98 710 397 450
ssh - secure shell klient (program pro remote login) 3 431 54 205 143
lynx - prohlížeč pro World Wide Web 3 802 308 165 606
gs - Ghostscript (interpretr a prohlížeč jazyka PostScript a PDF) 13 315 5 8 297
nice - spustí program se změněnou prioritou 35 927 3 564
bind - přiřazení adresy (jména) soketu 37 656 5 489
test - testuje soubory a porovnává hodnoty 82 777 1 21
pgrep, pkill - vyhledává procesy, nebo posílá procesům signály, podle jména a jiných vlastností 109 364 0 6
install - kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy 117 438 0 4
saned - SANE síťový démon 131 065 0 3
md5sum - počítá a kontroluje kontrolní MD5 součty 144 950 0 2
link - zavolá funkci link k vytvoření odkazu na soubor 185 118 0 1
pmap - vypisuje mapu paměti procesu 211 289 0 1
sync - vyprázdní buffery souborového systému 220 083 0 1

Stránky