Displaying 1 - 50 of 128
Command Rank Hlasovat Nainstalováno
hostname - nastaví nebo vypíše jméno systému 8 119 848 2 502 626
time - změří čas vykonání příkazu nebo vypíše využití zdrojů 60 9 859 2 499 478
pfbtopfa - konvertuje Postscript .pfb fonty na formát .pfa použitím programu ghostscript 1 000 000 0 0
lastlog - prozkoumá soubor lastlog 1 000 000 0 0
pwdx - zjišťuje aktuální pracovní adresář procesu 1 000 000 0 0
mknod - vytváří speciální soubory 1 000 000 0 0
font2c - zapíše PostScript Type 0 nebo Type 1 font jako kód jazyka C 1 000 000 0 0
tload - grafické znázornění vytížení systému 1 000 000 0 0
iwspy - Get wireless statistics from specific nodes 1 000 000 0 0
groupmod - upraví skupinu 1 000 000 0 0
du - odhaduje využití diskového prostoru 1 000 000 0 0
skill, snice - posílá signál, nebo mění prioritu procesu 1 000 000 0 0
grep, egrep, fgrep - tiskne řádky, které odpovídají zadanému vzoru 20 158 929 2 502 582
at, batch, atq, atrm - umisťuje do fronty, zobrazuje či maže úlohy určené pro pozdější provedení 94 150 036 2 497 641
wget - neinteraktivní nástroj k stahování souborů 114 113 466 2 496 727
bzip2, bunzip2 - komprimuje a dekomprimuje soubory, používá metodu blo kového třídění, v1.0.3 bzcat - dekomprimuje soubory do standardního výstupu (stdout) bzip2recover - získává data z poškozených bzip2 souborů 180 129 491 2 492 337
diff - najde rozdíly mezi dvěma soubory 858 3 920 1 639 438
deja-dup - manual page for deja-dup 22.0 2 439 98 710 397 450
ssh - secure shell klient (program pro remote login) 3 431 54 205 143
lynx - prohlížeč pro World Wide Web 3 802 308 165 606
gs - Ghostscript (interpretr a prohlížeč jazyka PostScript a PDF) 13 315 5 8 297
nice - spustí program se změněnou prioritou 35 927 3 564
bind - přiřazení adresy (jména) soketu 37 656 5 489
test - testuje soubory a porovnává hodnoty 82 777 1 21
pgrep, pkill - vyhledává procesy, nebo posílá procesům signály, podle jména a jiných vlastností 109 364 0 6
install - kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy 117 438 0 4
saned - SANE síťový démon 131 065 0 3
md5sum - počítá a kontroluje kontrolní MD5 součty 144 950 0 2
link - zavolá funkci link k vytvoření odkazu na soubor 185 118 0 1
pmap - vypisuje mapu paměti procesu 211 289 0 1
sync - vyprázdní buffery souborového systému 220 083 0 1
top - Sledování procesu na CPU 221 474 0 1
date - vypíše nebo nastaví systémové datum a čas 1 000 000 0 0
hostid - vypíše číselný identifikátor systému 1 000 000 0 0
mkfifo - vytváří pojmenované roury FIFO 1 000 000 0 0
exit - normálně ukončí proces 1 000 000 0 0
w - Zobrazí, kdo je přihlášený k systému a co dělá. 1 000 000 0 0
printafm - výpis informací o metrice PostScriptového fontu ze souboru ve formátu AFM pomocí programu ghostscript 1 000 000 0 0
dir - vypíše obsah adresáře 1 000 000 0 0
true - nedělá nic, úspěšně 1 000 000 0 0
chroot - provede příkaz nebo interaktivní shell se změněným kořenovým adresářem 1 000 000 0 0
nologin - slušně odmítne přihlášení 1 000 000 0 0
stty - mění a vypisuje nastavení terminálové linky 1 000 000 0 0
grpck - ověří integritu skupinových souborů 1 000 000 0 0
ls - vypíše obsah adresáře 1 000 000 0 0
skill, snice - posílá signál, nebo mění prioritu procesu 1 000 000 0 0
grep, egrep, fgrep - tiskne řádky, které odpovídají zadanému vzoru 1 000 000 0 0
whoami - vypíše efektivní userid 1 000 000 0 0
ps2pdf - převede PostScript na PDF pomocí programu ghostscript ps2pdf12 - převede PostScript na PDF 1.2 (Acrobat 3 a výše kompati bilní) pomocí programu ghostscript ps2pdf13 - převede PostScript na PDF 1.3 (Acrobat 4 a výše kompati bilní) pomocí programu 1 000 000 0 0
grep, egrep, fgrep - tiskne řádky, které odpovídají zadanému vzoru 1 000 000 0 0

Stránky